TV MALAYSIA BOX

Selamat Datang Ke Laman Blog Saya


I made this widget at MyFlashFetish.com.

Selamat Datang

Dengan Nama-Mu Ya Rahman

Selamat Datang kepada semua pengunjung ke blog ini untuk kita sama-sama berkongsi idea, buah fikiran dan bertukar-tukar pandangan.

Madah Al Quran

Klik Dekat Gambar Tu

Download Filem

Download Filem
Aper-Aper Sajer Filem Yang Hendak Download Ajer

Zikir


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

In Memories


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Darah Satria Part 1 hingga Part 11


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Wira Angkasa Part 1 hingga Part 12


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Trajedi Bukit Kepong Part 1 hingga Part 10


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Anak Bapak By Part 1 to Part 11


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Laman Blog Kawan

Laman Blog Kawan
Rulsan UUM

Jom Tengok TV

Laman Lagu

TV Online

Radio Maaysia

Bacaan Al Quran

Ciri-Ciri Manusia Unggul

Pendahuluan

Manusia unggul adalah mereka yang memenuhi ciri-ciri individu Islam yang sebenarnya menurut kehendak Al-Quran dan as-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi mewujudkan manusia unggul, seseorang itu hendaklah memiliki ciri-ciri keunggulan iaitu keimanan yang utuh, amal ibadat yang meliputi ibadat khususiah dan fardhu kifayah dan akhlak mulia yang merupakan cermin keimanan dan amal salih.

1. Keimanan Yang Utuh

Keimanan kepada Allah (SWT)swt adalah paksi pembinaan negara dan ummah. Dengan keimanan itu akan lahirlah individu yang unggul dan masyarakat yang berbudi luhur, berdisiplin dan beramanah demi kebaikan dunia dan akhirat. Allah (SWT)swt berfirman dalam surah al-Asr:
‘ Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal salih yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran’.
( Surah al-Asr : 1-3 )
lam ayat ini Allah (SWT)swt menjelaskan bahawa manusia yang beruntung ialah mereka yang beriman dan beramal salih.
Beriman kepada Allah (SWT)adalah proses peralihan jiwa manuisa daripada menganggap dirinya bebas daripada sebarang kuasa dan ikatan serta tanggungjawab kepada ketundukan mengaku tanpa syarat bahawa tiada ýTuhan melainkan Allah (SWT)dan Muhammad itu Rasulullah. Iman merangkumi tiga unsur utama, pengetahuan yang mendalam, kepercayaan yang jitu dan keyakinan yang teguh. Ketiga-tiga unsur ini akan membentuk iman yang kukuh yang menjadi tonggak kekuatan ruhaniyah yang cukup kental untuk membina jiwa dan jasmani manusia. Keteguhan iman juga merupakan penghalang daripada melakukan kejahatan dan maksiat.

2. Pelaksanaan Amal Ibadat

Keimanan tanpa ketaatan melalui amal ibadat adalah sia-sia. Seseorang yang berperibadi unggul akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehariannya. Bahkan jika dikaji tujuan Allah (SWT)menjadikan manusia itu sendiri ialah supaya beribadat kepada-Nya. Firman Allah (SWT)swt :
‘ Tidak Aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat’.
( Surah az-Zariat : 56 )

Ibadat adalah bukti ketundukan seseorang hamba setelah mengaku beriman kepada Tuhannya. Ibadat yang dimaksudkan di sini termasuklah ibadat khususiah yang menyentuh fardhu ain dan juga fardhu kifayah yang merangkumi hubungan manusia sesama manusia.
Justeru itu, bagi individu yang berperibadi unggul, seluruh hidupnya baik hubungannya dengan Pencipta ataupun masyarakat adalah dianggap ibadat. Allah (SWT)swt berfirman:
‘ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman iaitu orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, orang yang menjauhkan dirinya (dari perbuatan) yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat dan orang yang menjaga kehormatannya kecuali terhadap isteri-isterinya atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela’.
( Surah al-Mukminun : 1-6 )

3. Akhlak Mulia

Akhlak mulia bagi peribadi unggul adalah hasil keimanan yang kental. Ini disebabkan tali ikatan yang menjalinkan hubungan antara individu dengan masyarakat terbentuk melalui nilai-nilai dan disiplin yang diamalkan oleh anggota masyarakat tersebut.
Sekiranya nilai yang diamalkan itu positif maka akan lahirlah sebuah masyarakat yang aman, damai, harmoni dan diselubungi roh Islam. Rasulullah saw adalah contoh utama pembentukan akhlak. Dalam sebuah hadith, baginda saw bersabda,
‘Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia’.
( Riwayat Ahmad )

Beberapa nilai yang baik dalam akhlak Islam yang menjadi tonggak amalan bagi melahirkan individu unggul ialah:

a) Amanah

Amanah adalah sifat mulia yang mesti diamalkan oleh setiap orang. Ia adalah asas ketahanan umat, kestabilan negara, kekuasaan, kehormatan dan roh kepada keadilan. Firman Allah (SWT)swt:
‘ Maka tunaikanlah oleh orang yang diamanahkan itu akan amanahnya dan bertaqwalah kepada Allah (SWT), Tuhannya’.
( Surah al-Baqarah : 283 )

b) Ikhlas

Ikhlas adalah inti setiap ibadah dan perbuatan. Firman Allah (SWT)swt:
‘ Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah (SWT)dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya ‘.
( Surah al-Bayyinah : 5 )

Ikhlas akan menghasilkan kemenangan dan kejayaan. Masyarakat yang mengamalkan sifat ikhlas akan mencapai kebaikan dunia dan akhirat, bersih daripada sifat kerendahan dan mencapai perpaduan, persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud,
‘ Bahagialah dengan limpahan kebaikan bagi orang-orang yang bila dihadiri (berada dalam kumpulan) tidak dikenali, tetapi apabila tidak hadir tidak pula kehilangan. Mereka itulah pelita hidayat. Tersisih daripada mereka segala fitnah dan angkara orang yang zalim’.
( Riwayat Imam al-Baihaqi )

c) Tekun

Islam menggalakkkan umatnya supaya tekun apabila melakukan sesuatu pekerjaan sehingga selesai dan berjaya. Sabda Rasulullah saw,
‘ Sesungguhnya Allah (SWT)swt menyukai apabila seseorang kamu bekerja dia melakukan dengan tekun’.
( Riwayat Abu daud )

Sifat tekun akan meningkatkan produktiviti ummah, melahirkan suasana kerja yang aman dan memberi kesan yang baik kepada masyarakat.

d) Berdisiplin

Berdisiplin dalam menjalankan sesuatu kerja akan dapat menghasilkan mutu kerja yang cemerlang. Hasrat negara untuk maju dan cemerlang akan dapat dicapai denga lebih cepat lagi.
Dengan berdisiplin seseorang itu akan dapat menguatkan pegangannya terhadap ajaran agama dan menghasilkan mutu kerja yang cemerlang.

e) Bersyukur

Bersyukur dalam konteks peribadi unggul berlaku dalam dua keadaan: pertama; sebagai tanda kerendahan hati terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Pencipta sama ada sedikit atau banyak, kedua; bersyukur sesama makhluk sebagai ketetapan daripada Allah (SWT)swt supaya kebajikan sentiasa dibalas dengan kebajikan. Allah (SWT)swt berfirman:
‘ Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur maka Aku akan tambahkan nikmat-Ku kepada kamu dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azab-Ku amatlah keras’.
( Surah Ibrahim : 7 )

f) sabar
Di dalam menghadapi cabaran hidup, kesabaran amat penting untuk membentuk peribadi unggul seperti yang dikehendaki Allah (SWT)swt. Firman Allah (SWT)swt :
‘ Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan) dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan) dan bersedialah (dengan kekiuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah (SWT)supaya kamu berjaya’.
(Surah Ali Imran : 200)

g) Adil

Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para ulama membahagikan adil kepada beberapa peringkat iaitu adil terhadap diri sendiri, orang bawahan, pemimpin atasan dan juga sesama saudara. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud,

‘Tiga perkara yang menyelamatkan iaitu takut kepada Allah (SWT)ketika bersendirian dan di khalayak ramai, berlaku adil pada ketika suka dan marah dan berjimat cermat ketika susah dan senang; dan tiga perkara yang membinasakan iaitu mengikut hawa nafsu, terlampau bakhil dan kagum seseorang dengan dirinya sendiri’.
(Riwayat Abu Syeikh)

Kesan Manusia Beruntung Dalam Kehidupan

Seorang manusia yang memiliki sifat-sifat unggul adalah sangat beruntung kerana ia mampu mengemudi hidupnya dengan sempurna. Kondisi ini membuatkan ia dapat berperanan dengan baik kepada dirinya dan alam sekeliling.

Kesan Kepada Diri Sendiri

Manusia unggul akan berjaya melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dan sentiasa dapat memenuhi tuntutan-tuntutan rohani dan jasmaninya dengan terkawal. Aspek-aspek rohani dan jasmani manuisa yang terdiri daripada empat perkara asas iaitu akal fikiran, roh, jasad dan syahwat akan dapat dididik dan dipandu berdasarkan fitrah sebenar berdasarkan fungsi kejadian manusia itu sendiri sebagai makhluk istimewa dan khalifah Allah (SWT)yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi ini.

Akal fikiran yang diciptakan Allah (SWT)swt merupakan mahkota berharga yang menampilkan imej manusia. Ia berkeupayaan menerima ilmu, berfikir, membezakan yang baik dan buruk, boleh diajar dan dididik serta boleh menyampaikannya kepada orang lain. Melalui akal, seseorang itu mendapat hidayah dan petunjuk Allah (SWT)swt menerusi pemerhatian dan penghayatan terhadap kejadian-kejadian alam dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang lain.

Al-Quran menggesa manusia supaya menggunakan akal fikiran, memerhati dan mengkaji kejadian-kejadian alam ini. Pemerhatian dan pengkajian ini mempunyai faedah yang sangat besar iaitu memenuhi dan mempertingkatkan kemajuan hidup yang kemudiannnya akan menemui hakikat kebesaran Allah (SWT)swt sebagai Pencipta yang Maha Agung. Dengan itu ia selaku makhluk yang mempunyai daya akal dan keupayaan akan tunduk patuh kepada kekuasaan Allah (SWT)swt dengan penuh kesedaran dan akan melaksanakan kehidupan ini dalam situasi yang betul dan menuju keredhaan Allah (SWT)swt.

Roh dan nyawa adalah komponen utama manusia. Adalah terlalu sulit untuk diperkatakan kerana ia sebenarnya urusan Allah (SWT)swt. Walaupun demikian ia amat mustahak kerana dengannya mausia boleh hidup, bernafas, mendenyutkan nadi, memberikan dorongan dan kekuatan perasaan.

Satu lagi komponen manusia ialah jasad yang merangkumi kulit, daging, otot, urat, darah, tulang, anggota pancaindera dan lain-lain. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan meyempurnakan antara satu sama lain iaitu sesuai dengan kejadian manusia yang dijadikan Allah (SWT)swt sebagai sebaik-baik kejadian. Seseorang yang terdidik dengan nilai-nilai unggul, jasadnya akan bergerak di atas panduan yang betul. Dia akan menggunakan kudratnya melakukan kerja-kerja yang baik, rehat dan tidur dengan seimbangnya, memakan makanan yang bersih dan halal, menjaga kesihatan diri, mengguna dan memelihara pancaindera dari sebarang kemudharatan, dosa dan sebagainya. Ini sesuai dengan firman Allah (SWT)swt:
‘ … dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan’.
( Surah al-Baqarah : 195 )

Jelasnya jasad perlu dijaga supaya tidak terdedah kepada kebinasaan, penyakit dan sebarang kecacatan kerana kesempurnaan jasad turut membantu keunggulan hidup seseorang.

Unsur seterusnya yang dikurniakan kepada manusia ialah nafsu syahwat. Imam al-Ghazali pernah mengumpamakan nafsu sebagai binatang liar, bermakna ia sesuatu yang sukar dikawal. Sekiranya nafsu dapat dididk dan dikawal, ia akan menjadi jinak dan tunduk menurut segala kemahuan diri manusia. Tetapi sekiranya ia tidak dididik dan dikawal, dengan mudah ia menjadi raja kepada diri seseorang untuk melakukan apa sahaja kemahuan yang lebih cenderung kepada keburukan. Firman Allah (SWT)swt ;
‘ Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu)’.
( Surah Yusuf : 53 )

Bagi menenuhi keinginan syahwat ini, Islam membenarkan perkahwinan. Dengan demikian umat manuisa akan membiak dan berkembang dengan cara yang betul di samping sebagai salah satu pengecapan kurniaan nikmat Allah (SWT)swt dalam hidup berkeluarga.

Jelasnya, kejayaan atau kegagalan seseorang itu melaksanakan tanggungjawab, khususnya kepada diri sendiri adalah bergantung kepada berjaya atau gagalnya ia memenuhi tuntutan keempat-empat perkara tersebut. Aspek-aspek ini adalah asas pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Kesan Kepada Keluarga

Seseorang insan yang unggul akan mudah mengatur urusan hidup keluarganya. Ia dapat merencanakan soal-soal penddikan, saraan, pergaulan dan pembangunan keluarganya dengan tarbiah Islamiah. Ia dapat menjalankan tugasnya sebagai ra’i atau ketua keluarga dan dalam masa yang sama sebagai abid atau hamba Allah (SWT)yang sentiasa menjaga hubungannnya dengan Allah (SWT)swt.

Dalam sesebuah keluarga, aspek-aspek kesihatan fizikal adalah sangat perlu. Ini kerana kesejahteraan pemikiran dan kerohanian seseorang bergantung rapat kepada kesejahteraan fizikal. Seseorang mukmin yang kuat adalah lebih baik daripada yang lemah. Minda yang sihat akan lahir dari tubuh badan yang sihat. Oleh itu, tarbiah jasmaniah seperti yang dituntut oleh syarak perlulah dilaksanakan dalam keadaan yang teratur. Umpamanya dalam pemilihan makanan mestilah yang bersih, baik dan dari sumber yang halal. Amalan buruk yang boleh memudaratkan badan seperti merokok, meminum minuman keras, menyalahgunakan dadah dan sebagainya, hendaklah dijauhi. Sekiranya ketentuan ini tidak dipatuhi, kesihatan jasmani akan terjejas dan boleh memberi kesan buruk kepada mental, fizikal dan spiritual.

Pendidikan rohani pula adalah aspek yang penting. Ia merangkumi keimanan, pengamalan syariat, pelaksanaan tanggungjawab sebagai seorang muslim serta pembangunan mental dan spiritual. Seorang ketua keluarga bertanggungjawab membentuk dan mendidik keluarganya mengamalkan tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh Islam. Dalam masa yang sama menjauhi perkara-perkara yang haram dan makruh. Ia juga mestilah memastikan ketulenan akidah keluarganya dan membersihkannya dari sebarang bentuk kekufuran dan kesyirikan serta mengikis jiwa dari kekotoran dan penyakit melalui amalan dan latihan yang mantap serta berterusan. Firman Allah (SWT)swt:
‘Sesungguhnya berjayalah orang yang ( setelah menerima peringatan itu) berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal soleh) dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang ( dengan khusyuk)’.
( Surah al-A’la : 14-15 )

Seperti yang telah dinyatakan akal fikiran sangat berharga bagi manuisa. Islam juga menuntut umatnya supaya menggunakan akal fikiran dengan betul. Islam menyuruh manusia supaya menuntut ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu pula hendaklah disebarkan melalui proses pengajaran dan pengembangan.

Seiring dengan kekuatan pemikiran, pendidikan akhlak adalah amat mustahak. Seseorang ketua yang unggul adalah model yang berkesan dalam pendidikan akhlak keluarganya. Ia perlu membimbing ahli keluarganya dengan akhlak Islamiah berdasarkan ilmu dan pengalaman yang ada padanya. Kegagalan sesetengah keluarga untuk mengamalkan akhlak Islamiah kebanyakannya berpunca daripada kegagalan ketua keluarga atau ibu bapa masing-masing yang tidak mengamalkan nilai-nilai murni seperti yang ditetapkan oleh Islam. Sebab itulah ibu bapa perlu membentuk keunggulan diri mereka terlebih dahulu sebelum amalan itu dapat diperturunkan kepada anak-anak mereka.

Seorang ketua keluarga juga dapat mengatur soal kehidupan ekonomi dan sosial keluarganya berpandukan nilai-nilai yang baik. Ia akan mempunyai rasa tanggungjawab untuk mempertingkatkan taraf hidup keluarganya dengan mengamalkan sikap bersungguh-sungguh dalam kerjaya. Ia berkeyakinan bahawa kesungguhan bekerja adalah suruhan agama yang perlu ditunaikan. Dengan demikian ia akan membawa keluarganya keluar dari ruang lingkup kemiskinan yang menjadi salah satu musuh Islam yang boleh membawa kepada kekufuran seperti sabda Rasulullah saw :
‘ Hampir-hampr kefakiran itu membawa kepada kekufuran’.
( Riwayat Abu Naim )

Kesan Kepada Masyarakat, Negara Dan Ummah

Seseorang insan yang unggul akan memastikan hubungan kemasyarakatan dan keluarganya berada dalam satu ikatan yang jitu. Prinsip-prinsip hubungan kejiranan dan masyarakat di sekitarnya akan diasaskan kepada panduan-panduan yang digariskan oleh Islam. Firman Allah (SWT)swt:
‘ Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (SWT)(agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai ..’.
( Surah Ali Imran : 103 )
‘ Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah (SWT)dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki’.
( Surah an-Nisa’ : 36 )

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:
‘ Hubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang menguatkan antara satu sama lain’.
( Riwayat at-Tabarani )

Setiap kelompok masyarakat perlu memberi perhatian berat kepada bidang penddikan. Insan yang beruntung dalam sesebuah masyarakat akan memudahkan usaha dan perancangan untuk meningkatkan kualiti masyarakat melalui aktiviti pendididkan, pengajian dan muamalat.

Penghayatan agama juga sangat mustahak. Merekalah yang akan mengembangkan penghayatan ajaran Islam melalui aktiviti-aktiviti yang berfaedah melalui cara-cara yang formal atau tidak formal. Susasana ini bukan sahaja dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan berdisiplin, tetapi juga akan menampakkan masyarakat yang mempunyai imej yang tinggi serta mendapat keberkatan daripada Allah (SWT)swt.

Seperti yang diketahui, ketrampilan seseorang individu atau masyarakat dengan ilmu agama semata-mata tanpa ilmu duniawi adalah sesuatu yang tidak sempurna. Dalam ertikata lain, seseorang muslim perlu mendapatkan pengetahuan yang luas dan kemahiran yang tinggi dalam ilmu selain ilmu agama yang menjadi keperluan asasi. Ia meliputi ilmu ekonomi, politik dan sosial yang perlu diketahui sebagai alat untuk meletakkan diri masing-masing dalam arus perdana kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dengan sebab itu bidang ekonomi, politik dan sosial mesti diketahui dan dicenburi secara bersungguh-sungguh sekurang-kurangnya pada tahap yang paling asas. Bidang-bidang ini merupakan urusan hidup yang menjadi sebahagian penting yang dikehendaki oleh ajaran Islam seperti yang dijelaskan dalam firman Allah (SWT)swt:
‘Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah (SWT)kepadamu (pahala dan kebahagiaan) hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu ( keperluan dan bekalanmu ) dari dunia’.
( Surah al-Qasas : 77 )

Selain bidang sosial dan ekonomi, bidang poltik juga menjadi perkara yang penting dalam sesebuah masyarakat. Kestabilan politik sesebuah negara adalah berpunca daripada keunggulan dan kekuatan yang ada pada diri setiap individu, yang kemudiannya membentuk satu ikatan warganegara yang kukuh.

Apabila sesebuah masyarakat itu kukuh, akan lahir pula tokoh-tokoh berwibawa yang boleh diharap menjadi pemimpin bagi setiap kelompok masyarakat. Pemimpin ini pula perlu mempunyai ilmu, kemahiran dan sifat-sifat unggul sebagai pemimpin. Dia perlu diberi kepercayaan dan sokongan supaya masyarakat dan negara dapat dibawa kepada pencapaian matlamat kemakmuran hidup dan keredhaan Allah (SWT)swt seperti yang dapat difahami daripada kisah negeri Saba’ ( Yaman Tua ) yang diceritakan di dalam al-Quran :
‘ Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba’ satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah (SWT)) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun ( yang luas lagi subur) yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kampung mereka). (Lalu dikatakan kepada mereka) : ‘Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-Nya , (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur) dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Amat Pengampun’.
( Surah saba’ : 15 ).

Dalam konteks kepentingan sejagat pula seseorang insan yang unggul akan mampu memimpin ummah di peringkat yang lebih luas. Kejayaan memimpin negara akan diikuti oleh negara lain sebagai model. Pemimpin yang berwibawa di arena antarabangsa ini diperintahkaan oleh Islam supaya memberikan sumbangan untuk kesejahteraan ummah. Dengan itu tercapailah fungsi manusia sebagai khalifah Allah (SWT)swt di atas muka bumi ini.

Penutup

Demikianlah antara kesan-kesan yang dapat dilahirkan oleh insan yang umggul dalam kehidupannya sama ada kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan ummah hasil daripada pegangan dan amalan terhadap nilai-nilai unggul seperti yang telah dinyatakan.

Friday, April 10, 2009

Perintah Ulung Bn Ke 5 Rejimen Sempadan


PERINTAH ULUNG

BATALION KE – 5 REJIMEN SEMPADAN

LT KOL MD YUSOF BIN SEBLI

KAT AMW PJM lmt MSc (UPM) ADBM (Wales) DSDS (UM)

Bismillahirrahmanirahim

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wataala, kerana dengan izin dan inayahnya, saya telah diberi mandat untuk menerajui Batalion Ke – 5 Rejimen Sempadan mulai 28 Januari 2009 bersamaan 1 Safar 1430H yang lalu.

Izinkan saya secara peribadi merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada YBhg Leftenan Kolonel Mohd Tahar bin Abdul Razak – Mantan Pegawai Memerintah ke- 17 dan 16 Mantan-mantan Pegawai Memerintah yang lepas, di atas segala sumbangan bakti yang membawa kepada kecemerlangan dan kejayaan pasukan.

Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian,

Pasukan ini telah melalui evolusi yang selaras dengan tuntutan dan keperluan semasa. Evolusi daripada Batalion 305 Infantri Askar Wataniah kepada Batalion Ke – 5 Rejimen Sempadan, merupakan testimoni atau pengiktirafan kepada pengorbanan, kesetiaan dan kecemerlangan yang telah dicapai oleh setiap warga pasukan ini. Bagi meneruskan kesinambungan kejayaan dan amanat tersebut, marilah saudara-saudara bersama-sama saya untuk merealisasikan visi dan misi yang telah digariskan.

Segala kecemerlangan dan kejayaan ini bukan hanya terletak di bahu Pegawai Memerintah sahaja, malah dipikul bersama oleh semua peringkat warga pasukan. Justeru itu, saya memohon supaya sokongan yang sama dapat dihulurkan kepada saya disepanjang saya menerajui pasukan ini. Saya telah menggariskan beberapa perkara yang perlu diberi penekanan, diterap dan dilaksanakan oleh setiap warga pasukan ini, seperti berikut:

Pertama – Meningkatkan Tahap Profesionalisme. Setiap warga haruslah mempunyai tahap pengetahuan asas ketenteraan dan mengetahui peranan dan tugas masing-masing dengan terperinci. Pengetahuan asas ini merangkumi semua aspek samada operasi, latihan, pentadbiran dan logistik. Kemahiran di dalam pengendali senjata dan peralatan serta aset ketenteraan perlu dititikberatkan. Kemampuan berfikir secara terbuka, kreatif dan bersifat inovatif serta boleh bertindak didalam apa juga keadaan. Tahap profesionalisme yang tinggi hanya akan dapat dicapai dengan adanya kesedaran dan sikap yang positif pada setiap warga melalui kursus kerjaya dan fungsional yang dihadiri. Disamping meningkatkan tahap pengetahuan dan kualiti kepimpinan di semua peringkat kepimpinan atasan sehingga ke peringkat pemimpin rendah.

Kedua - Peningkatan Prestasi Gerakan. Pasukan ini telah mencapai prestasi yang begitu cemerlang dalam tugas-tugas gerakan. Bagi meneruskan kecemerlangan dan kesinambungan ini, saya berkehendakkan semua peringkat warga memberi tumpuan khusus kepada peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di medan. Setiap warga mestilah bersikap jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Sesuai dengan motto Setia Waspada, tahap kesetiaan dan kesiapsagaan dalam melaksanakan tugas gerakan mestilah sentiasa diutamakan sama ada di peringkat individu, platun, kompeni mahupun batalion. Semua persenjataan, peralatan dan jentera mestilah boleh guna dan siap sedia sebilang masa.

Ketiga – Memperkasakan Latihan. Konsep, peranan dan penugasan Rejimen Sempadan kini telah memberi ruang kepada pasukan untuk memberi tumpuan kepada aspek latihan dan pentadbiran di pengkalan. Justeru itu, saya berkehendakkan semua peringkat pemimpin merancang dan memperkasakan latihan. Setiap warga mestilah melaksanakan kesemua ujian-ujian yang wajib dilaksanakan dan lulus mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Rekod-rekod ujian hendaklah dikemaskini pada sebilang masa. Setiap kompeni dan jabatan juga perlu merangka dan melaksanakan latihan medan dan latihan kepakaran bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan profesionalisme individu dan kolektif. Penglibatan sukan dan pertandingan berbentuk ketenteraan haruslah dilaksanakan secara sistematik dan bersungguh-sungguh, demi mencapai kejayaan dalam setiap pertandingan yang disertai. Prestasi sedia ada hendaklah diterus dan dipertingkatkan, manakala semua aset dan tenaga yang ada hendaklah digembelingkan secara maksimum dan inovatif kearah kecemerlangan tersebut.

Keempat – Meningkatkan Pengurusan Sumber Manusia. Pengurusan sumber manusia yang cekap serta telus akan dapat memastikan pasukan sentiasa berada di landasan yang betul dan dapat melaksanakan peranan, tugas dan matlamat yang telah ditetapkan. Saya berkehendakkan aspek berikut diberi perhatian khusus:

· Meningkatkan nilai-nilai keperibadian yang mulia dan pembangunan insan melalui aktiviti kerohanian dan riadah, demi meningkatkan semangat pasukan dan semangat kekitaan (sence of belonging).

· Meningkatkan pematuhan dan penguatkuasaan disiplin ketenteraan melalui Sistem Pemerintahan Rejimental (SPR). Saya tidak akan berkompromi terhadap kes-kes disiplin seperti THTC, Dadah, Jenayah, Lintas Sempadan tanpa kebenaran dan sebagainya.

· Setiap anggota perlu sentiasa peka kepada situasi semasa keselamatan baik dalam negeri mahupun negara jiran dan mampu menilai sebarang kemungkinan yang mungkin akan berlaku. Justeru itu, aspek keselamatan dokumen, aset dan material perlu diberi keutamaan.

· Mewujudkan dan mengeratkan perhubungan baik dengan jabatan dan agensi awam setempat melalui projek seperti jiwa murni bagi meningkatkan imej dan keterampilan pasukan.

· Mengamalkan prosedur saluran pemerintahan yang sediada dan mewujudkan sistem penyampaian maklumat yang tepat dan jelas. Segala maklumat penting dan polisi semasa perlu disampaikan dan diperjelaskan kepada semua lapisan anggota, bagi meningkatkan moral dan semangat anggota.

· Meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan anggota serta keluarga seperti memiliki kemudahan rumah sendiri dan komputer serta internet. Setiap anggota perlu membahagikan masa berkualiti bersama keluarga, disamping mengamalkan sikap jimat cermat.

· Mengekal gaya hidup dan kesihatan yang sihat sejahtera. Bagi warga yang menghadapi masalah kesihatan dan BMI yang tinggi, usaha-usaha perlu dilaksanakan untuk mengatasinya.

Kelima – Pengurusan Kewangan dan Logistik yang Cekap. Peruntukan kewangan dan dokongan logistik yang terhad, perlu ditadbir dan diuruskan dengan berhemah supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan atau pembaziran. Projek kemudahan infrastruktur dan fasilitas asas akan diteruskan demi untuk keselesaan anggota. Setiap anggota perlu ditentukan untuk mendapat hak peralatan masing-masing bagi membolehkan anggota dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Oleh itu, sistem pengurusan kewangan dan logistik perlulah difahami dan dipatuhi oleh setiap pengamal logistik.

Akhir kata, saya memohon setiap warga pasukan ini, bersama-sama saya untuk memperbaharui tekad dan melipatgandakan usaha bagi mencapai matlamat yang saya gariskan. Marilah kita sama-sama berdoa agar pasukan ini menjadi pasukan yang disegani dan terus cemerlang di masa yang akan datang.

Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setia Waspada

No comments:

Post a Comment